Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Reklamasjonsnemnda behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven.

 

Gå til skjemaer
Standard
klageskjema


Avtale om
Reklamasjonsnemnd


Klagefolder 

 

Publikumstelefonen er stengt i uke 31.

Resten av sommeren gjelder vanlig åpningstid, kl. 12.30 – 15.00 alle hverdager.